Välj en sida

Vi på Skysport vill tacka alla våra kunder och gäster som har besökt oss och handlat hos oss 2020. Ett år som inte var som alla andra men vi klarade oss igenom detta år också. Vi fick se april månad inställd pga covid där liftarna var stängda och inga kurser eller tandemflyg kunde göras. Det var länge stor osäkerhet om vi skulle kunna ha öppet under sommaren. När reserestrektionerna släppte vid midsommar, tog kursbokningarna fart och sommaren blev bättre än någonsin. Vi såg också en ökning på tandemflyg, i synnerhet under juli månad.