Säkerhetskurs (SIV)

x4Säkerhetskursen

Man kan välja att göra hela kursen eller endast vissa delar. Alla manövrar görs över Åresjön.
Bemannad upphämtningsbåt finns på plats. Piloten skall bära flytväst och radio. Innan kursen
går vi igenom alla manövrar på video.Vi går igenom moment
för moment efteråt. Kursen tar ca 2-3 dagar med bra väder. Antalet flyg för att hinna med alla
ovanstående moment är ca 4-5 stycken. För att kunna gå säkerhetskursen måste du ha gilitig
elevlicens eller annan licens av högre nivå. Kursen arrangeras under perioden juni-september.

I kursen ingår:

Sidoinslag vid normal fart – följt av motstyrning
Sidoinslag vid normal fart – ej följt av motstyrning
Sidoinslag vid max fart(max speed)
Frontinslag
Fullstall(hitta stall/fullstallsgränsen)
Spinn
B-stall hastigt uppsläpp
Spiral
Öron  (öron + speed)


Kursen kostar 3.500 kr

Boka SIV kurs vecka 34 i Åre.

X