Välj en sida

Pilot 1

Till Pilot 1 licens strävar de flesta nyblivna skärmflygare. Med Pilot 1 får du på egen hand, utan hjälpinstruktör, flyga höjdflyg eller hang. Inträdeskrav för att deltaga på kursen är Studentlicens med behörighet berg. Om du inte har bergsbehörigheten sedan tidigare, tar du den först.

Instruktören lägger stor vikt på att lära dig tekniken för baklängesstart när det blåser mycket. Vi tränar därför mycket balansering, och blåser det för mycket för vanliga skärmar, byter vi till mindre skärmar. Du får också lära dig öron(vingspetsarna viks in) samt även använda speedsystemet. Har du egen utrustning hjälper vi dig att ställa in och trimma in speedsystemet så att det är enkelt att använda. Den andra viktiga punkten är bedömningslandning. Du skall vid upprepat antal flyg landa inom 30 meters radie från en förutbestämt plats (vanligen mitt på landningsfältet Draklanda). Den tredje uppgiften är att vara helt självständig vid starten. Klara av allt på egen hand på ett snyggt sätt – helt enkelt! Klarar du det, inklusive teoriprovet, är du godkänd Pilot 1:a.

Kursens längd är Kortvecka (måndag-torsdag), Weekend (torsdag-lördag) eller Helvecka (måndag-lördag)

Priser:

Vid kursstart betalar du 4.500 kr i grundavgift. I detta pris ingår instruktör som håller teori, hjälper till vid balansering samt ser till att höjdflygningen genomförs på ett säkert sätt. Om du endast önskar deltaga halva veckan (månd-torsd eller torsdag-lörd), är grundpriset 3.000 kr. Du kan ej deltaga mindre än 3 dagar.  Utöver denna avgift betalar du per flyg. Priset för detta är 300 kr/bergsflyg inkl utrustning och instruktör. Har du egen utrustning är priset 200 kr/bergsflyg.

Boende kostar 200-495 kr/dygn beroende på säsong

Liftkort tillkommer, ca 250-500 kr/dag, beroende på säsong

Upptransport till Hummeln med minibuss kostar 80 kr/tur