Välj en sida

Pilot 2

Pilot 2 är den högsta licensen du kan ha inom skärmflygning. Därför lägger denna utbildningen extra mycket fokus på teori. Du skall läsa samtliga kapitel i boken ”Lär dig flyga skärm”. Dessutom komplettera med SSFF:s föreskrifter. Vi håller också extra fördjupad teoriundervisning för flyglära och flygmanövrar.

Uppflygningen består av minst 5 st flyg där du uppvisar att du behärskar flygning i stigande luft på ett bra sätt. Du skall ha en bra och säker flygteknik i både hang och termik. Pricklandning skall ske inom en radie på 20 meter (4 av 5 flyg). Klarar du dessa moment, inkl teoriprovet, samt bedöms lämplig, erhåller du Pilot 2 licens.